Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

Kontakt z administratorem strony WBiIŚ: webBIS@put.poznan.pl

 

Komunikat: sr. 30 wrz 2015 r.

UWAGA! STUDENCI SKŁADAJĄCY WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ. -> INFO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: wt. 29 wrz 2015 r.

 Zbiór INFORMACJI dla I roku (spotkanie czwartek 1-10-2015, 8:00, CW4) - > LINK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 25 wrz 2015 r.

Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć z wychowania fizycznego na kierunki Budownictwo dla I roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 25 wrz 2015 r.

Podział studentów studiów stacjonarnych I stopnia - 1 roku na grupy dziekańskie -> LINK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 25 wrz 2015 r.

Studia niestacjonarne II-go stopnia - podział na specjalności

kierunek Budownictwo:
  • KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
  • TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
  • BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

kierunek Inżynieria Środowiska:
  • ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA

ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY - z uwagi na małą liczbę osób deklarujących chęć studiowania na specjalności Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleb, specjalność ta nie zostanie uruchomiona w roku akademickim 2015/16. Osoby, które wskazały tę specjalność jako swoją pierwszą preferencję mają możliwość podjęcia studiów na specjalności Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat: czw. 25 wrz 2015 r.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Zajęcia z Umiejętności informacyjnych

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  • BUDOWNICTWO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 24 wrz 2015 r.

Lista studentów przyjętych w na studia niestacjonarne na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowisk:

I stopnia na kierunkach:

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  • BUDOWNICTWO

II Stopnia na kierunkach:

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  • NA KIERUNKU - BUDOWNICTWO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 17 wrz 2015 r.

 Informacje o terminie egzaminu poprawkowego z języka obcego studia stacjonarne III roku na kierunku Inżynieria Środowiska ->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: wt. 08 wrz 2015 r.

 

Program Nocy Naukowców 2015  -> WIĘCEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pt. 04 wrz 2015 r.

UWAGA !

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że wnioski o stypendium socjalne, rektora i specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 06.10.2015 r.

Ostateczny termin uzupełnienia wniosków: 12.10.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pt. 04 wrz 2015 r.

 Informacje o terminie testów na studia niestacjonarne II stopnia ->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 24 sie 2015 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 13 sie 2015 r.

Lista Studentów I roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którym przydzielono miejsca w Domach Studenckich >> Lista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 13 sie 2015 r.

Informujemy, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”. Więcej informacji pod adresem: www.umww.pl/jednorazowe-stypendium-naukowe

Termin składania wniosków: 22 września 2015r. Dziekant pok. 136

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 03 sie 2015 r.

UWAGA !

Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów. Wprowadzono zmianę procedur i warunków przyznawania stypendiów ministra oraz rozszerzono i doprecyzowano katalog wybitnych osiągnięć. Informacje na temat składania wniosków na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Studenci:
www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Doktoranci:
www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

 

Termin składania wniosków (w 3 egzemplarzach): 14 września 2015 r. (p. Danuta Wichłacz pok. 136)

Wzory wniosków w formie elektronicznej można pobrać ze strony Ministerstwa, dostępne są również pod wyżej wymienionymi linkami.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pt. 24 lip 2015 r.

Lista studentów przyjętych w II turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowisk:

NA KIERUNKU - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: śr. 15 lip 2015 r.

Lista studentów przyjętych w I turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowisk:

NA KIERUNKU - BUDOWNICTWO

NA KIERUNKU - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci, którzy zostali przyjęci na I roku studiów i chcą być razem w jednej grupie Dziekańskiej proszeni są o przesłanie e-maila (po uzgodnieniu 1 osoba przesyła informację) w terminie do końca 30 sierpnia 2015r na adres:

 

Kierunek: BUDOWNICTWO maria.dobra@put.poznan.pl

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA arleta.pienkowska@put.poznan.pl

 

Ważne informacje dla osób przyjętych na I rok studiów 2015/2016 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

więcej

Załącznik 1   Załącznik 2

Aktualności
2015.10.06
Budownictwo II rok lista osób - przedmiot obieralny humanistyczny link
2015.09.25
Podział na grupy dziekańskie

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009