Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

 

***

Komunikat: śr. 19 paz 2016 r.

I rok Budownictwa - grupy W-F

 • grupy
 • ćwiczenia Kompensacyjne

 


Komunikat: czw. 13 paz 2016 r.

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopnia Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dnia 15.10.2016 r. w sali 139 od 8:00 - 14:00

Podpisywanie umowy, wydawanie legitymacji i hasła do konta e-student.

 


Komunikat: pon. 10 paz 2016 r.

I rok Inżynieria Środowiska - grupy W-F

 • grupy

Ćwiczenia Kompensacyjne
Osoby zapisujące się na ćwiczenia kompensacyjne proszone są o wybranie jednego z terminów zajęć, i zgłoszenie się do prowadzącego.


 • poniedziałek: godz. 13.30-15.00
 • wtorek: godz.7.00-8.30
 • czwartek: godz.7.00-8.30

Miejsce zajęć: Centrum Sportu PP przy DS1
Prowadzący: mgr A. Jarentowski


Komunikat: czw. 29 wrz 2016 r.

 

Uwaga!!!

Studenci studiów niestacjonarnych - WF

 


Komunikat: sr. 28 wrz 2016 r.

 

Uwaga!!!

Studia stacjonarne I stopnia I rok - WF


Komunikat: wt. 27 wrz 2016 r.

Podziała na GRUPY DZIEKAŃSKIE dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku

>> GRUPY DZIEKAŃSKIE <<


Komunikat: czw. 22 wrz 2016 r.

Studia niestacjonarne II stopnia I rok-podziały na specjalności na kierunkach:

Budownictwo:

 • KB1
 • KB2
 • TOB
 • IDK

Inżynieria Środowiska:

 • ZWC

 


Komunikat: wt. 20 wrz 2016 r.

 

WAŻNE!
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAINTERESOWANI OTRZYMANIEM FAKTURY!

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że studenci zainteresowani otrzymaniem faktury za opłatę za studia niestacjonarne dokonaną przez firmę lub indywidualnie przez studenta wpłacają opłatę na

konto indywidualne

podane przez dziekanat studiów niestacjonarnych na koncie e-student, następnie (by otrzymać fakturę) muszą wysłać e-maila na adres: danuta.wichlacz@put.poznan.pl i podać informację, jaka firma lub student dokonała wpłaty, podać pełną nazwę firmy z NIP-em oraz pełne dane studenta, za którego płaci firma.

Bardzo ważne: firmy również dokonują wpłaty na indywidualne konto studenta.

Dla nowo przyjętych studentów indywidualne konta do wpłat zostaną podane w terminie późniejszym (do wglądu na e-student).

 


Komunikat: pon. 19 wrz 2016 r.

UWAGA

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW I STOPNIA


 


 


INFORMACJA DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 03 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:45 w auli Magna w budynku Centrum Wykładowego przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Poniżej kilka ważnych informacji:

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)
Dowód wpłaty w wysokości 17 PLN za ELS należy przesłać do dnia 01 września 2016 r. na adres mailowy: andrzej.r.marciniak@put.poznan.pl

Dane do przelewu:
Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nr konta: 46 1090 1362 0000 0001 0343 7632
Kwota: 17,00 PLN
Tytułem: ELS

POMOC MATERIALNA
Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy
materialnej studentom Politechniki Poznańskiej znajdują się na stronie internetowej Uczelni pod
adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-studenci

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w poniższych terminach:
• do 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
(wzór wniosku w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
studentom Politechniki Poznańskiej),
• do 14 października 2016 r. (piątek) wnioski o przyznanie pomocy materialnej (wzory wniosków w załącznikach do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej).

Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pok.138, ul. Piotrowo 5,
60-965 Poznań

UWAGA: Legitymację studencką oraz wszelkie zaświadczenia będzie można uzyskać dopiero po immatrykulacji i złożeniu ślubowania, czyli po spotkaniu organizacyjnym.

 


 

Komunikat: czw. 21 lip 2016 r.

Listy studentów przyjętych w I turze na studia stacjonarne I stopnia

kierunek: Budownictwo -

kierunek: Inżynieria Środowiska -

Osoby przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, które chcą być razem w jednej grupie proszone są o przesłanie e-maila z podaniem imion i nazwisk (informacje wysyła 1 osoba po uzgodnieniu z pozostałymi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku

Na adres:

Kierunek:
Budownictwo maria.dobra@put.poznan.pl
Inżynieria Środowiska arleta.pienkowska@put.poznan.pl

 


 

        
 


***

 

 

Komunikat: wt. 05 lip 2016 r.

UWAGA! STUDENCI I DOKTORANCI!

Informujemy, że na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2016/2017.

Studenci:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Doktoranci:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Czytelnie wypełnione wnioski należy składać w 2 egz. w terminie do 22.09.2016 r. (czwartek) w Dziekanacie pok. 138.

 


 

Komunikat: wt. 28 czer 2016 r.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dziekant Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że wnioski o stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do 07.07.2016 r. w Dziekanacie pok. 138.

Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Nowy „Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium i „Instrukcją wypełniania wniosku” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Wesołowska-Nowak tel. 61 626 65 78

 


 

Komunikat: pon. 13 czer 2016 r.

Lista imienna studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którym przydzielono miejsca w Domach Studenckich >> Link <<

 


 

Komunikat: pon. 16 maj 2016 r.

UWAGA!

STUDENCI I DOKTORANCI STUDIÓW STACJONARNYCH!

Dziekanat WBiIŚ informuje, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017 można składać do dnia 09.06.2016 r. w pokoju 138 (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej). Nie ma konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń z Urządu Skarbowego, wystarczy oświadczenie studenta o dochodach w pkt. „Średni miesięczny dochód na osobę…” .

Osoby z rodziny niepełnej, które nie otrzymują stypendium socjalnego, muszą do wniosku dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego stan rodziny (kopia aktu zgonu bądź rozwodu). Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał miejsca w domu studenckim nr 1 i 5. Osoby zainteresowane miejscem w DS-ie nr 1 zaznaczają to na wniosku.

Lista osób, którym przyznano miejsce w domu studenckim zostanie zamieszczona na stronie Wydziału w dniu 13.06.2016 r.

 


 

Komunikat: śr. 13 kwi 2016 r.

Informacje o procedurze zapisów na egzamin z j. obcego

Studia stacjonarne:

 • Egzamin w czerwcu -
 • Egzamin poprawkowy we wrześniu -

Studia niestacjonarne:

 • Egzamin w czerwcu -
 • Egzamin poprawkowy we wrześniu -

 


 

Komunikat: czw. 07 kwi 2016 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Zarządzania i Prawa, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na 2nd International Forum on Agri-Food Logistics, w ramach którego odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA

Termin konferencji naukowej został zaplanowany na 14-16 września 2016 w Poznaniu. Tematem przewodnim Forum jest Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

Ogólne bloki tematyczne konferencji:

1. Marnotrawstwo żywności w łańcuchu dostaw

2. Traceability w łańcuchach dostaw żywności

3. Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności

4. Technika i technologia a bezpieczeństwo żywności

5. Problemy, wyzwania i trendy w łańcuchach dostaw żywności


Zakłada się rozpatrywanie proponowanej tematyki w różnych aspektach (np. zagadnień prawnych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych, zdrowotnych, itp.). Takie interdyscyplinarne podejście pozwoli na holistyczne ujęcie problematyki konferencji.  

W programie konferencji: sesje plenarne, tematyczne i posterową oraz dodatkową sesję plenarną podczas wyjazdu studyjnego do jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Wielkopolsce.

Szczegółowa problematyka jak i pozostałe informacje znajdują się na stronie konferencyjnej www.agrifoodlogistics.eu

 

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009