Politechnika Poznańska English

Strona główna

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

Kontakt z administratorem strony WBiIŚ: webBIS@put.poznan.pl

 

Aktualizacja: pt. 18 lip 2014 r.

Osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2014/2015 kierunek: BUDOWNICTWO i chcą być w tej samej grupie z wybranymi osobami proszone są o przesłanie e-maila podając nazwiska i imiona tych osób w terminie do dnia 30.08.2014 r. na adres maria.dobra@put.poznan.pl (po uzgodnieniu jedna osoba wysyła e-maila)

***

Aktualizacja: czw. 17 lip 2014 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że udostępniliśmy już Kandydatom w systemie Ksantypa wyniki przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia.
Listy przyjętych w wersji papierowej zostały wywieszone w Holu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a elektroniczna wersja list przyjętych zostanie opublikowana na stronie www.bis.put.poznan.pl

  • Lista osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w I turze kwalifikacji - Budownictwo
  • Lista osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w I turze kwalifikacji - Inżynieria Środowiska

***

Aktualizacja: pon. 07 lip 2014 r.

Ważne informacje

dla osób przyjętych na I rok studiów

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ZAKWATEROWANIE

Osoby  przyjęte  na  I  rok  studiów  w  roku  akademickim  2014/2015  składają podanie o miejsce w Domu Studenckim nr 5 w terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r. - pok. 136 lub (jeśli nie ma załączników) na adres: danuta.wichlacz@put.poznan.pl Podanie można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce  www.fceee.put.poznan.pl  (Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej).

Osoby, których dochód netto na osobę nie przekracza 850,- muszą dodatkowo dołączyć do wniosku kserokopię zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich  pełnoletnich  członków  rodziny  za  2013 r.,  kserokopię  zaświadczeń z ZUS o pobranych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli na zaświadczeniu z  Urzędu  Skarbowego  takie   składki   nie   są   wykazane),   kserokopię  odpisów  aktów  urodzenia rodzeństwa i  kserokopię  aktualnych  zaświadczeń o nauce rodzeństwa  powyżej 18-go  roku życia.

Osoby niepełnosprawne dołączają do wniosku kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Lista przyznanych miejsc zostanie ogłoszona do dnia 14 sierpnia 2014 r. (na stronie internetowej  Wydziału  i  w gablocie przy Dziekanacie).


POMOC MATERIALNA

Stypendia socjalne - przyznawane są na podstawie dochodu netto za rok 2013.

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych - przyznawane są na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 Szczegółowe informacje i druki znajdują się na stronie internetowej Wydziału:

www.fceee.put.poznan.pl

Termin składania wniosków o stypendia:  do dnia 03.10.2014 r.

***

Aktualizacja: wt. 22 kwi 2014 r.

***

Komunikat: wt. 29 paź 2013 r.

  • System eStudent 2 - Instrukcja użytkownika wersja 2.0 (2013-10-07)
Aktualności
2014.06.30
UWAGA: Dyżury Prodziekanów w Lipcu oraz Sierpniu br. zostają odwołane

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009