Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Politechnice Poznańskiej z dniem 1 stycznia 2020 r. przestał istnieć Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a prowadzone w ramach tego wydziału kierunki studiów są realizowane w NIEZMIENIONEJ FORMIE w nowych jednostkach organizacyjnych.

 

Obecnie informacje dotyczące kierunków studiów:

 

Budownictwo oraz Budownictwo Zrównoważone

 

są zawarte na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu (https://wilit.put.poznan.pl),

 

 

natomiast informacje dotyczące kierunku studiów:

 

 

Inżynieria Środowiska

 

są zawarte na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (https://isie.put.poznan.pl).