Politechnika Poznańska English

WYDZIAŁ 


     Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej posiada pełne prawa akademickie. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie:

Nauki Techniczne

w dwóch dyscyplinach:

Budownictwo


Inżynieria Środowiska


oraz posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o

nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

    Obecnie na Wydziale kształci się 2400 studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia (inżynierskich i magisterskich). Prowadone są studia doktoranckie "Budownictwo a Środowisko", w których uczestniczy 50 doktorantów.

    Obszar działalności naukowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska obejmuje szerokie spektrum zagadnień badawczych począwszy od problemów materiałowych, poprzez zagadnienia z zakresu mechaniki stosowanej i komputerowego wspomagania projektowania, geodezję i geotechnikę, budowę obiektów przemysłowych, autostrad, dróg i mostów aż po problematykę ochrony środowiska, przesyłania i oczyszczania wód i ścieków, ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Łącznie Wydział BiIŚ zatrudnia 168 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów, 19 doktorów habilitowanych (w tym 14 na stanowisku profesora PP), 93 doktorów, 46 asystentów i wykładowców.

 

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009