Politechnika Poznańska English

Administracja Dziekanatu 

Imię i nazwisko Iwona Micińska
Stanowisko p.o. Kierownik administracyjny wydziału
- postępowania habilitacyjne i profesorskie
- budżet i nadzór nad finansami dziekanatu
- Fundusz Rozwoju Wydziału
- działalność statutowa
- sprawy wydawnicze
- sprawy administracyjne
Godziny przyjęć 09:00 - 14:00, pokój 134
Telefon/Fax + 48 61 665 2413
E-mail iwona.micinska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Maria Dobra
Stanowisko Specjalista
Studia Stacjonarne I stopnia
- I rok gr. od B1 do B5
- II rok gr. od B1 do B6
- III rok gr. od B1 do B6 i D3
Studia Stacjonarne II stopnia
- I rok gr. od B1 do B5 i B9
- II rok gr. od B1 do B5 i B9
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2410
E-mail maria.dobra@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Grażyna Kowalska-Szczepanik
Stanowisko Specjalista
Studia Stacjonarne I stopnia
- I rok gr. od B6 do B10
- II rok gr. od B7 do B9
- III rok gr. od B7 do B9
Studia Stacjonarne II stopnia
- I rok gr. od B6 do B8
- II rok gr. od B6 do B8
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2410
E-mail grazyna.kowalska-szczepanik@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Arleta Pieńkowska
Stanowisko Specjalista - kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2410
E-mail arleta.pienkowska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Anna Machnik
Stanowisko Specjalista - studia niestacjonarne
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00 sob. zjazdowe w godz. 9:00 - 14:00, pokój 136
Telefon/Fax + 48 61 665 2412
E-mail anna.machnik@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Hanna Wesołowska
Stanowisko Specjalista - studia niestacjonarne
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00 sob. zjazdowe w godz. 9:00 - 14:00, pokój 136
Telefon/Fax + 48 61 665 2412
E-mail hanna.wesolowska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Danuta Wichłacz
Stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych
- Stypendia
- Pomoc Socjalna
- Akademiki
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 138
Telefon/Fax + 48 61 647 5892
E-mail danuta.wichlacz@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Emilia Gielniak
Stanowisko Starszy specjalista ds. procesu dydaktycznego
- Plany zajęć
- Przydział sal
- Różnice programowe
- Koordynator USOK
- wymiana międzynarodowa, ERASMUS+
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 08:00 - 14:00, pokój 135
Telefon/Fax + 48 61 665 2490
E-mail emilia.gielniak@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Maria Chraplak
Stanowisko Główny specjalista ds. kształcenia ustawicznego
- przewody doktorskie
- studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne
- studia podyplomowe
Godziny przyjęć 09:00 - 13:00, pokój 140
Telefon/Fax + 48 61 665 2400 / +48 61 665 2444
E-mail maria.chraplak@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Andrzej Marciniak
Stanowisko Starszy referent ds. administracyjnych i informatycznych
- Elektroniczne Legitymacje Studenckie
- e-Student
- Koordynator Wydziałowy POL-on & RAD-on
- Administracja strony Wydziałowej
- Wsparcie techniczne Dziekanatu
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 08:00 - 14:00, pokój 135
Telefon/Fax + 48 61 647 5859
E-mail andrzej.r.marciniak@put.poznan.pl
Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009