Politechnika Poznańska English

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Kierunkowe efekty kształcenia:

Budownictwo 

Studia I stopnia   

 Opis efektów kształcenia

 Program studiów (1+1) Macierz

 Opis modułu/przedmiotu   .DOC 

Budownictwo 

Studia II stopnia   

 Opis efektów kształcenia

 Program studiów (6+4) Macierz

 Opis modułu/przedmiotu  .DOC

Inżynieria Środowiska 

Studia I stopnia   

 Opis efektów kształcenia

 Program studiów (1+1) Macierz

 Opis modułu/przedmiotu    .DOC

   Inżynieria Środowiska 

Studia II stopnia   

 Opis efektów kształcenia

 Program studiów (2+2) Macierz

 Opis modułu/przedmiotu    .DOC


KRK - Krajowe Ramy Kwalifikacji


Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (tekst jednolity) - patrz Art. 2 pkt 18.


Rozporządzenie MNiSzW z 2 listopada 2011 o KRK i obszarowych OEK      

Dziennik Ustaw Nr 253 poz 1520
             załącznik nr 5: OBSZAR NAUKI TECHNICZNE patrz str. 14749-14757
             załącznik nr 9: KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE patrz str. 14777-14779

Rozporządzenie MNiSzW z 4 listopada 2011 o KEK wzorcowych kierunkowych efektach kształcenia

Dziennik Ustaw Nr 253 poz 1521
             załącznik 5: ELEKTRONIKA 
 

             I stopień studiów    patrz str. 14805-14808

             II stopień studiów   patrz str. 14809-14812

Instrukcja MNiSzW A. Kraśniewski Opracowanie efektów kształcenia

          Opracowanie modułu Rozdział 5.4 str 58-69 


Seminarium wydziałowe 23 marca 2011

Tomasz Łodygowski - Ekspert zespołu MNiSzW ds KRK
Krajowe Ramy Kwalifikacji: efekty uczenia się dla studiów technicznych
             Przykład KEK Budownictwo I stopien
             Przykład KEK Budownictwo II stopien


Zebranie Odpowiedzialnych za przedmioty 9 grudnia 2011, Rada Wydziału 16 grudnia 2011 r.

                               Prezentacja KEK i MEK

Progamy studiów: BUDOWNICTWO      INZYNIERIA ŚRODOWISKA

Opis przedmiotu - Efekty kształcenia

3 x wiedza + 3 x umiejętności + sprawdzenie

Termin przygotowania efektów 3W +3U :

20 stycznia 2012 r.

Termin przygotowania kierunkowych efektów kształcenia:

17 lutego 2012 r., godz 13:30 (zebranie)

* * SPOTKANIE kierunku BUDOWNICTWO (sala 122) -> [prezentacja]* *

* * SPOTKANIE kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (sala 139) * * 

Termin przygotowania pełnej karty przedmiotu:    .DOC

16 marca 2012 r.


Termin posiedzenia Rady Wydziału i przyjęcia

Kierunkowych Efektów Kształcenia

30 marca 2012 r.

Budownictwo 1 stopnia

Budownictwo 2 stopnia

Inżynieria Środowiska 1 stopnia

Inżynieria Środowiska 2 stopnia
Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT