Politechnika Poznańska English

Doktoranci Stypendia 

Stypendia      Doktoranckie      oraz      zwiększenie      stypendium doktoranckiego z  dotacji podmiotowej:


Pomoc materialna dla doktorantów:


Stypendia  ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018:

 

Aktualności
2017.10.11
Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009