Politechnika Poznańska English

Studium Doktoranckie 

 

Studium Doktoranckie

Studium Doktoranckie Studium Doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia III stopnia dla absolwentów Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Obecnie każdy z tych kierunków jest reprezentowany przez około 1/3 doktorantów.

Wielodyscyplinarność Studium to nie tylko w profil doktorantów. Studium nosi nazwę „Budownictwo a środowisko”, która odzwierciedla spojrzenie na środowisko zabudowane jako zintegrowaną całość, łączącą wszystkie dyscypliny biorące udział w procesach przygotowywania, wznoszenia i użytkowania obiektów budowlanych. Integralność ta stanowi podstawę, na której zbudowany został program Studium.

Poza przedmiotami z planu ramowego, organizowanym centralnie dla doktorantów z wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, takich jak pedagogika, filozofia i języki obce, w programie znalazły się treści wspierające przekonanie o jedności wszystkich systemów budynku, jego interakcji z otoczeniem, powiązań z tkanką społeczną i kulturową oraz potrzeb gospodarczych czy ograniczeń natury technicznej lub prawnej.

Podstawowym celem Studium jest jednak pomoc doktorantom w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i rozwijaniu kariery nauczyciela akademickiego. Przedmioty w ramach Studium prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są przewodnikami w trudnej sztuce podejmowania naukowego dyskursu w ramach zakreślonych przez akademickie konwencje, ale i wyzwalania kreatywności i innowacyjności na miarę współczesnego świata.

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studium Doktoranckiego
prof. P.P. dr hab. inż. Zbigniew Bromberek

Dyżury: Budynek Wydziału Technologii Chemicznej, pok. 311B 

Środa      godz. 1015  - 1115  
Piątek      godz.
0830  - 0930 

Zaleca się wcześniejsze umówienie mailowe wysyłając wiadomość na adres: zbigniew.bromberek@put.poznan.pl

W okresie letnim prosimy o zgłoszenie potrzeby konsultacji na adres: zbigniew.bromberek@put.poznan.pl

Sprawy administracyjne: mgr Maria Chraplak, Główny specjalista ds. kształcenia ustawicznego
Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 140

Poniedziałek - Piątek      godz. 0900  - 1400 
E-mail:
maria.chraplak@put.poznan.pl

 

 

 

 


KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców Rozpoczęliśmy już rekrutacje. http://www.doktorant.com.pl/materialy.html
Kraków 1.04.2017Szanowni Państwo informujemy o kursie Non-linear Finite Element Analysis with particular Focus on Time-Dependent Problems który odbędzie się na Wydziale w dniach
21-23 lutego 2017
.

Więcej informacji w pliku PDF >>

Doktoranci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP są zwolnieni z opłaty za udział, a chcący uczestniczyć w wykładach kursu muszą się tylko zarejestrować na stronie PTMKM.

 


Aktualizacja: śr. 11 sty 2017 r.

1. Komunikaty

 • Nowa jakość studiów doktoranckich
 • Szanowni Państwo,

 • 18 stycznia br. o godz. 11.15 w sali 123 Biblioteki Głównej (Piotrowo) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. ogłoszonych konkursów ETIUDA i Mobilność Plus

  ETIUDA
  Terminy: nabór wniosków od 15 grudnia 2016 do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny)
  ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie.

  Kto: Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które:

  • mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej
  lub
  • będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

  Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

  Mobilność Plus
  Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny); pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

  Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;

  Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki

  Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

  Udział w spotkaniu proszę zgłaszać mailowo do 16 stycznia br. na adres mailowy joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl

 • Przydatna prezentacja, obrazująca proces wyboru licencji i źródła płatności w wolnym dostępie (Open Access) — ścieżka wyboru opcji na stronie Springer — jest dostępna pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/Institutional_OA_at_Springer2015.pptx Istnieje szansa, iż w przyszłych latach programem tym zostaną objęte inne wydawnictwa.

 • Komunikat o naborze do Erasmus Mundus PhD and Postdoctoral exchange programme (do 31.01.2017) i szczegóły programu znaleźć można pod adresem:
 • Granty, stypendia, staże... Gdzie znaleźć informacje?
  Na stronie EURAXESS Polska , europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców wspierającej mobilność międzynarodową, co miesiąc zamieszczane są najnowsze oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski. Ponadto osoby, które założą konto na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i wybiorą kategorię „EURAXESS - oferty grantów i stypendiów”, będą otrzymywały powiadomienie o nowych ofertach na swój e-mail. Centra EURAXESS pomagają naukowcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki, itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań (granty, stypendia, praca w projektach itp.). W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach, a finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Plany i programy zajęć

 

 • Harmonogramy zajęć dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 semestr letni:

1) I rok, II sem.
2) II rok, IV sem.
3) II rok, IV sem (obcokrajowcy)

 • Ramowy plan studiów III stopnia - realizacja w roku akad. 2016-2017
 • Harmonogram zajęć w semestrze zimowym
 • Harmonogramy zajęć centralnych dla doktorantów I i II roku oraz doktorantów zagranicznych:
  1) I rok, I sem.
  2) II rok, III sem.
  3) II rok, III sem (obcokrajowcy)

 

 • Seminaria doktoranckie: wymagania zaliczeniowe
 • Seminarium 1 -
 • Seminarium 3 -
 • Seminarium 5 -
 • Seminarium 7 -

3. Przepisy

4. Inne


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT