Politechnika Poznańska English

Przewody doktorskie 

Przewód doktorski mgr inż. Karolina Mazurkiewicz wszczętym w dn.  r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz.
 • Recenzja dr hab. inż. Marek Zawilski 
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 02.12.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Dawid Pawłowski wszczętym w dn.  r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja dr hab. inż. Ryszard Sygulski, prof. nadzw.  
 • Recenzja dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 02.12.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

 


Przewód doktorski mgr inż. Michał Klimas wszczętym w dn. 11.05.2012 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik  
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Robert Sekret  
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. XX.XX.XXXX r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

 


Przewód doktorski mgr inż. Marcin Kanoniczak wszczętym w dn. 06.11.2009 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz 
 • Recenzja Prof. nauk techn. Lesław Brunarski, prof. zwycz.  
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 01.07.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

 


Przewód doktorski mgr inż. Jakub Mazurkiewicz wszczętym w dn. xx.xx.201x r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie.

 

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski 
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 30.09.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Beata Mądrecka wszczętym w dn. 04.07.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK
 • Recenzja dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak 
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. XX.XX.XXXX r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Łukasz Amanowicz wszczętym w dn. r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja prof. dr hab. inż Władysław Szaflik
 • Recenzja dr hab. inż Mirosław Żukowski, prof. PB
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. XX.XX.XXXX r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Marek Stojek wszczętym w dn. 23.05.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
 • Recenzja dr hab. inż. Edward Przydróżny
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. XX.XX.XXXX r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyna Ratajczak wszczętym w dn. 22.06.2011 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Recenzja prof. zw dr inż. Gerard Jan Besler
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. XX.XX.XXXX r. ws. nadania stopnia naukowego
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009