Politechnika Poznańska English

O Studium 

Studium Doktoranckie

Studium Doktoranckie Studium Doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia III stopnia dla absolwentów Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Obecnie każdy z tych kierunków jest reprezentowany przez około 1/3 doktorantów.

Wielodyscyplinarność Studium to nie tylko w profil doktorantów. Studium nosi nazwę „Budownictwo a środowisko”, która odzwierciedla spojrzenie na środowisko zabudowane jako zintegrowaną całość, łączącą wszystkie dyscypliny biorące udział w procesach przygotowywania, wznoszenia i użytkowania obiektów budowlanych. Integralność ta stanowi podstawę, na której zbudowany został program Studium.

Poza przedmiotami z planu ramowego, organizowanym centralnie dla doktorantów z wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, takich jak pedagogika, filozofia i języki obce, w programie znalazły się treści wspierające przekonanie o jedności wszystkich systemów budynku, jego interakcji z otoczeniem, powiązań z tkanką społeczną i kulturową oraz potrzeb gospodarczych czy ograniczeń natury technicznej lub prawnej.

Podstawowym celem Studium jest jednak pomoc doktorantom w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i rozwijaniu kariery nauczyciela akademickiego. Przedmioty w ramach Studium prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są przewodnikami w trudnej sztuce podejmowania naukowego dyskursu w ramach zakreślonych przez akademickie konwencje, ale i wyzwalania kreatywności i innowacyjności na miarę współczesnego świata.

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studium Doktoranckiego
prof. P.P. dr hab. inż. Zbigniew Bromberek

 

Dyżury: Budynek Wydziału Technologii Chemicznej, pok. 311B 

Środa      godz. 1015  - 1115  
Piątek      godz. 
0830  - 0930  

Zaleca się wcześniejsze umówienie mailowe wysyłając wiadomość na adres: zbigniew.bromberek@put.poznan.pl

W okresie letnim prosimy o zgłoszenie potrzeby konsultacji na adres: zbigniew.bromberek@put.poznan.pl

Sprawy administracyjne: mgr Maria Chraplak, Główny specjalista ds. kształcenia ustawicznego 
Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 140

Poniedziałek - Piątek      godz. 0900  - 1400 
E-mail: 
maria.chraplak@put.poznan.pl

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009