Politechnika Poznańska English

Komunikaty 

Szanowni Państwo,

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej, na który przyjmuje zgłoszenia do 17 marca.

Konkurs ten prowadzony jest w pięciu obszarach nauki, tożsamych z nazwami Wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,
- nauki biologiczne i rolnicze,
- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
- nauki techniczne,
- nauki medyczne.

Pięcioosobowe komisje oceniające dla ww. obszarów, będą nominowały do nagrody po jednym autorze z każdego obszaru. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (4000 PLN) oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 17 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).


 

Dziekanat w sobote zjadową dnia 04.03.2017 czynny dla doktorantów od 7:30
w pok. 140

 


Nowa jakość studiów doktoranckich 


Szanowni Państwo,


18 stycznia br. o godz. 11.15 w sali 123 Biblioteki Głównej (Piotrowo) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. ogłoszonych konkursów ETIUDA i Mobilność Plus

ETIUDA

Terminy: nabór wniosków od 15 grudnia 2016 do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny)

ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie.


Kto: Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które: 

    mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej

lub

    będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Mobilność Plus

Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny); pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;

Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Udział w spotkaniu proszę zgłaszać mailowo do 16 stycznia br. na adres mailowy joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl

 


Przydatna prezentacja, obrazująca proces wyboru licencji i źródła płatności w wolnym dostępie (Open Access) — ścieżka wyboru opcji na stronie Springer — jest dostępna pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/Institutional_OA_at_Springer2015.pptx Istnieje szansa, iż w przyszłych latach programem tym zostaną objęte inne wydawnictwa.Komunikat o naborze do Erasmus Mundus PhD and Postdoctoral exchange programme (do 31.01.2017) i szczegóły programu znaleźć można pod adresem:
http://panther.meil.pw.edu.pl


Granty, stypendia, staże... Gdzie znaleźć informacje?
Na stronie EURAXESS Polska , europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców wspierającej mobilność międzynarodową, co miesiąc zamieszczane są najnowsze oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski. Ponadto osoby, które założą konto na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i wybiorą kategorię „EURAXESS - oferty grantów i stypendiów”, będą otrzymywały powiadomienie o nowych ofertach na swój e-mail. Centra EURAXESS pomagają naukowcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki, itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań (granty, stypendia, praca w projektach itp.). W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach, a finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009