Politechnika Poznańska English

Przepisy 

Przepisy

  • Regulamin studiów doktoranckich (tekst jednolity) 
  • Archiwizacja rozpraw doktorskich - instrukcja 
  • Punkty za publikacje - infografika 
  • Ustawa o stopniach naukowych i tytule (tekst jednolity) 

 

Aktualności
2017.10.11
Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009