Politechnika Poznańska English

Historia 

Krótka historia Wydziału

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego i wcześniej Wielkopolska nie miała uczelni technicznej z wydziałem budownictwa. Istniała natomiast w tym okresie mająca wysoki poziom dydaktyczny średnia szkoła budowlana pod nazwą Państwowa Szkoła Budownictwa w Poznaniu

Na początku lat czterdziestych zamierzano powołać w Poznaniu trzecią polską uczelnię techniczną z wydziałem budownictwa. Niestety wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji tego zamierzenia.

Bezpośrednio po wojnie, w 1945 roku, powołano w Poznaniu Szkołę Inżynierską. Jednym z trzech wydziałów tej szkoły był Wydział Budownictwa. W 1950 roku, w związku z utworzeniem Wydziału Architektury, który istniał do roku 1954, dotychczasowy Wydział Budownictwa przemianowano na Wydział Inżynierii. Do poprzedniej nazwy wrócono w 1952 roku. W roku 1955 Szkołę Inżynierską w Poznaniu przekształcono w Politechnikę Poznańską, a dotychczasowy Wydział Budownictwa otrzymał nazwę Wydziału Budownictwa Lądowego. W 1964 roku wprowadzono na Wydziale nowy kierunek studiów - inżynierię sanitarną. W roku 1993 Wydział Budownictwa Lądowego przemianowano na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od roku 1999, tzn. po utworzeniu Wydziału Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska tworzą trzy instytuty z 14 zakładami, są to: Instytut Konstrukcji Budowlanych (7 zakładów), Instytut Inżynierii Lądowej (5 zakładów), Instytut Inżynierii Środowiska (2 zakłady).

 


 

 966 - w ponad 1000-letniej historii Polski (rozpoczętej poprzez Chrzest właśnie tutaj niedaleko) jest wiele wydarzeń, które wpłynęły na rozwój szkolnictwa i nauki polskiej.

1253 - Poznań otrzymał prawa miejskie

1518 - polityczne przyczyny sprawiły, że w zachodnim regionie państwa Polskiego nie powstał Uniwersytet, pomimo zaawansowanych przygotowań Akademii Lubrańskiego. Przez wiele kolejnych lat po wykształcenie, zwłaszcza techniczne, wyjeżdzano do Warszawy, Lwowa, Gdańska, Berlina i Wiednia. 

1919 - po odzyskaniu niepodległości Polski ustanowiona jest wyższa szkoła techniczna w Poznaniu z wydziałem budowlanym, jako drugim po wydziale mechanicznym [patrz tradycja wokół Hipolita Cegielskiego]. 

1945 - po zakończeniu II wojny światowej otwierana jest Wyższa Szkoła Inzynierska z trzema wydziałami, w tym Wydziałem Budownictwa

1955 - szkoła inżynierska uzyskuje rangę Politechniki Poznańskiej z Wydziałem Budownictwa Lądowego.

Kierunek Inżynieria Środowiska zapoczątkowany jest w 1964 roku.

Od 1975 roku wydział funkcjonuje w strukturze instytutów.

W 1993 roku nadana jest nazwa Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1999 - aktualna struktura Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z trzema instytutami (powstaje wyodrębniony Wydział Architektury)

2009 

90-lecie technicznego szkolnictwa wyższego w Poznaniu

 

 
Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT