Politechnika Poznańska English

Struktura 

Dziekanat

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska

Piotrowo 5 
60-965 Poznań 

 

Wydział składa się z trzech instytutów: 

Instytut Konstrukcji Budowlanych    ›   www.ikb.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutuprof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

   »   Zakład Budownictwa

   »   Zakład Wytrzymałości Materiałów

   »   Zakład Mechaniki Budowli

   »   Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa 

   »   Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

   »   Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych

   »   Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania


Instytut Inżynierii Lądowej   ›    www.ce.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu:  dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

   »   Zakład Budownictwa Drogowego

   »   Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych

   »   Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej

   »   Zakład Geodezji


Instytut Inżynierii Środowiska   ›    www.ee.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu:  drof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

   »   Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

   »   Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Kontakt:
  • E-mail: infoBIS@put.poznan.pl      
  • Tel:      61 665  2400       
  • Fax:      61 665  2444
Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009