Politechnika Poznańska English

Rada Wydziału 

Dziekan

1. prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Prodziekani

2. dr inż. Marlena Kucz
3. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, prof. PP
4. dr hab. inż. Wojciech Siekierski

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora

5. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
6. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
7. prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
8. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
9. prof. dr hab. inż. Roman Lewandowski
10. prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
11. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
12. prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego

13. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
14. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
15. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. PP
16. dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
17. dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP
18. dr hab. inż. Michał Guminiak
19. dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak
20. dr hab. inż. Marek Juszczak
21. dr hab. Albert Kubzdela
22. dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
23. dr hab. inż. Aldona Łowińska-Kluge, prof. PP
24. dr hab. Katarzyna Machowiak
25. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP
26. dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP
27. dr hab. inż. Zdzisław Pawlak
28. dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP
29. dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
30. dr hab. inż. Alina Pruss
31. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
32. dr hab. inż. Mieczysław Słowik
33. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP
34. dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP
35. dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
36. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

37. dr inż. Marcin Gajzler
38. dr inż. Teresa Grabiec-Mizera
39. dr inż. Justyna Grzymisławska
40. dr inż. Agnieszka Płatkiewicz
41. dr inż. Piotr Sielicki
42. dr inż. Robert Studziński
43. dr inż. Agnieszka Ślosarczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

44. mgr Anna Gocałek
45. mgr inż. Grzegorz Matuszczak
46. Zbigniew Zawitowski

Przedstawiciel doktorantów

47. mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk

Przedstawiciele studentów

48. Adrianna Bączkowska
49. Dawid Borkowski
50. Wojciech Dyrka
51. Jakub Głowacki
52. Jakub Jankowiak
53. Martyna Kąkalec
54. Paweł Pełechaty
55. Roman Ratajczak
56. Daniel Stolarek
57. Bartosz Wójcik

Przedstawiciel związków zawodowych, z głosem doradczym

58. dr inż. Tomasz Thiel – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni goście z głosem doradczym

prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński
prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel
prof. dr hab. inż. Marek Sozański

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009