Politechnika Poznańska English

Inżynieria Środowiska 

1. Studia stacjonarne I stopnia (3,5 letnie) inżynierskie

2. Studia stacjonarne II stopnia (1,5 letnie) magisterskie

3. Studia stacjonarne III stopnia (4 letnie) doktoranckie

 

A. Studia niestacjonarne I stopnia (4,5 letnie) inżynierskie

B. Studia niestacjonarne II stopnia (2 letnie) magisterskie

C. Studia niestacjonarne III stopnia (4 letnie) doktoranckie

 

Plan studiów i punkty ECTS        

Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł zawodowy inżyniera oraz mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia i uzyskać tytuł magistra inżyniera. 

Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość podjęcia nauki na 4 letnich studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia - doktoranckich.

 

Program kształcenia - efekty kształcenia      

  • wiedza
  • umiejętności
  • kompetencje społeczne

1. Studia I stopnia inżynierskie

2. Studia II stopnia magisterskie;


 

Aktualności
2017.11.15
Dyżury prodziekana dr hab. inż. P.Oleśkowicz-Popiela, prof. nadzw.w dniach:15-28.11.20017 zostają odowołane z powodu urlopu
2017.10.11
Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009