Politechnika Poznańska English

Koła naukowe 

Koła naukowe działające
w roku akademickim 2015/2016
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP.

 1. Koło Naukowe Studentów Budownictwa; Opiekun: dr inż. T. Garbowski; tel. 61 665 2099,
 2. Koło Naukowe Zarządzanie w Budownictwie CMS w IKB; Opiekun: dr inż. Tomasz Wiatr; tel. 61 665 2181,
 3. Koło Naukowe Mostowców IIL; Opiekun: dr inż. Wojciech Siekierski; tel. 665 5834,
 4. Koło Naukowe Studentów Dróg Żelaznych IIL; Opiekun: dr inż. Michał Pawłowski; tel. 61 665 2407,
 5. Koło Naukowe Geoinżynierii IIL; Opiekun: dr inż. M. Kania; tel. 61 655 2138,
 6. Koło Naukowe Inżynierii Transportu IIL; Opiekun: dr inż. A. Krych; tel. 61 665 2408,
 7. Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód w IIŚ; Opiekun: dr inż. Wojciech Góra; tel. 61 665 2443,
 8. Koło Naukowe inżynierów Środowiska w IIŚ; Opiekun: dr inż Łukasz Amanowicz; tel. 61 665 2524,
 9. Koło Naukowe Zarządzanie Kosztami w Budownictwie; Opiekun: mgr inż. Agnieszka Dziadosz; tel. 61 665 2190,
 10. Koło Naukowe „ConInno" IKB; Opiekun: dr hab. inż. Jerzy Pasławski, tel. 61 665 21 13,
 11. Samorząd Studencki; Przewodnicząca: Daniel Stolarek, tel. 691 389 031
Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009