Politechnika Poznańska English

Budownictwo 

PLANY STUDIÓW
  (dla I roku w r.a. 2016/2017 ) 
Studia stacjonarne I stopnia

  Budownictwo    
      
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo    
   
Studia stacjonarne II stopnia

   
  Budownictwo Drogowe, Mostowe i Kolejowe dr hab. inż. Mieczysław Słowik
  Konstrukcje Budowlane dr hab.inż.Maciej Szumigała,prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
     
  Mosty i Budowle Podziemne dla II roku dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw.
  Drogi i Autostrady dla II roku dr hab. inż. Mieczysław Słowik
  Drogi Kolejowe dla II roku dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
     
EN Structural Engineering prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
EN Construction Technology Management dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
     
Studia niestacjonarne II stopnia  
   
  Konstrukcje Budowlane dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
 

Inżynieria drogowo-kolejowa

dr hab. inż. Mieczysław Słowik
     

  (od II roku w r.a.2016/2017) 
Studia stacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw.
 
 
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr inż. Agnieszka Płatkiweicz
     

 

Karty przedmiotów ETCS

Kierunkowe efekty kształcenia (KEK)

I stopnia (inżynierskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 

II stopnia (magisterskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 

Aktualności
2017.09.25
Lista przyjętych na studia niestacjonarne 2017
2017.07.14

W dniach 06-22 września br. dyżury Prodziekana prof. dr hab. inż. Piotra Oleśkowicza-Popiela zostają odwołane


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009