Politechnika Poznańska English

Opiekunowie praktyk zawodowych 

 

Opiekunowie praktyk 2008-2012

 

 

PRAKTYKA

STUDIA

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

OPIEKUN

Geodezyjna

I stopnia

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Dr hab. inż. Marian Wójcik

Geotechniczna

I stopnia

Budownictwo

Dr inż. Sławomir Janiński

Przeddyplomowa

I stopnia

Budownictwo/

Drogi i autostrady

Dr inż. Paweł Rydzewski

Przeddyplomowa

I stopnia

Budownictwo/

Drogi kolejowe

Dr inż. Ryszard Porębski

Przeddyplomowa

I stopnia

Budownictwo/

Mosty i budowle podziemne

Dr inż. Krzysztof Sturzbecher

Przeddyplomowa

I stopnia

Budownictwo/

Konstrukcje budowlane

Dr inż. Marek Kuiński

Przeddyplomowa

I stopnia

Budownictwo/

Technologia i organizacja budownictwa

Dr inż. Tomasz Wiatr

Przeddyplomowa

I stopnia

Inżynieria środowiska/ Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby

Dr inż. Alina Pruss

Przeddyplomowa

I stopnia

Inżynieria środowiska/ Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Dr inż. Marek Juszczak

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009